ADL

dynamická akumulačná kachla

Dynamické akumulačné kachle (s ventilátorom) teplo odovzdávajú konvekciou pomocou tichého ventilátora, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia, po zohriatí vzduchu ho vypúšťa do miestnosti cez mriežky umiestnené na spodnej časti zariadenia.

Táto riadená konvekcia vzduchu umožňuje pre užívateľa určiť teplotu v miestnosti a čas odovzdávania tepla.

 

Akumulačné kachle sú ideálnym a efektívnym riešením vykurovania za ekonomickú cenu. Sú ideálne pre chladnejšie klimatické oblasti, kde sa nevykuruje len pár hodín denne.

Akumulačné kachle pracujú kým Vy spíte. Tepelnú energiu akumulujú počas zvýhodnenej nočnej tarify elektrickej energie pred postupným uvoľňovaním do miestnosti. Dynamické akumulačné kachle Gabarrón ADL odovzdávajú teplo konvekciou pomocou ventilátora, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia. Po zohriatí vzduchu je teplo vypúšťané do miestnosti cez mriežky na spodnej časti zariadenia.

Hlavnou výhodou dynamického akumulačného systému je možnosť riadenia odovzdávania tepla na základe požiadavky užívateľa pomocou manuálneho alebo programovateľného termostatu.

ÚSPORNÁ PREVÁDZKA

Dynamické akumulačné kachle nemusia využívať celú dobu nabíjania, keďže väčšinou neodovzdávajú celé množstvo v noci naakumulovaného tepla. Akumulačná kachľa bude vykurovať v čase, ktorý si zákazník nastaví. V prípade použitia dynamickej akumulačnej kachle s programovateľným termostatom, úspory v prevádzkových nákladoch môžu dosiahnuť až 25%.

Dynamickú kachľu Gabarrón ADL je potrebné doplniť externým priestorovým termostatom, ktorý má za úlohu riadiť vypínanie a zapínanie ventilátora, ktorý takto zabezpečuje dosiahnutie a udržiavanie teploty, ktorú si užívateľ nastaví na termostate.

Vďaka vysoko kvalitným izolačným materiálom (Microtherm – používa sa v lietadlách) a kvalitným keramickým blokom (vysoká hustota) dokážu teplo udržať a postupne uvoľňovať podľa potreby nadmieru dlhú dobu. Preto sú akumulačné kachle Gabarrón zaraďované medzi najlepšie na trhu.

V akumulačných kachliach Gabarrón ADL sa používajú až 3 rôzne tepelné izolácie:

 1. MICROTHERM – jeden z najúčinnejších izolačných materiálov na trhu. Vzhľadom na svoju nízku vodivosť a vysokú tepelnú odolnosť, je mimoriadne účinným aj pri vysokých teplotách. Zabraňuje tepelným stratám a udržuje nízku vonkajšiu povrchovú teplotu zariadenia.
 2. VERMIKULIT – je ľahký a napriek tomu veľmi účinný izolačný materiál s ohňuvzdornými vlastnosťami.
 3. KERAMICKÉ VLÁKNO – má vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám a teplotným cyklom. Neobsahuje žiadne organické spojivo, čo umožňuje vylúčenie nepríjemných pachov počas nabíjacích cyklov.

Akumulačné bloky v kachliach Gabarrón tvorí materiál MAGNETIT, ktorý má najvyššiu hustotu a kapacitu pre akumuláciu tepla. Zabraňuje praskaniu blokov pri vysokých teplotách a zabezpečuje väčšiu koncentráciu tepla.

INŠTALÁCIA

Návrh ich výkonu je potrebné výrazne predimenzovať, nakoľko zariadenie musí za 8 až 10 hodín (čas trvania nízkej tarify) naakumulovať toľko tepelnej energie, koľko stačí na vykurovanie 24 hodín.

Montáž akumulačných kachlí Gabarrón ADL je veľmi jednoduchá. Montujú sa na zem a okrem toho sa z bezpečnostného hľadiska upevňujú aj k stene (nehrozí prevrátenie). Súčasťou nie je elektrický napájací vodič. Všetky typy je možné napojiť buď na jednu fázu (230-240V) alebo na tri fázy (3x400V+N). Pre funkčnosť systému je potrebné mať dvojtarifné zásuvky, ktoré umožnia zariadeniam čerpanie elektrickej energie len počas nízkej tarify. Kachľa sa napája na dvojtarifnú blokovanú zásuvku a ventilátor osobitne na zásuvku so stálym prúdom.

Zariadenie a keramické bloky sú dodávané osobitne vo viacerých balíkoch (takto nie je problém s veľkou váhou).

CHARAKTERISTIKA

 • navrhované pre používanie nízkej tarify elektrickej energie
 • účinné riešenie pre získavanie konštantného tepla počas celého dňa
 • tichý ventilátor s nízkymi otáčkami
 • zmiešavač horúceho a čerstvého vzduchu pre homogenizáciu vypúšťaného vzduchu
 • presné riadenie odovzdávania tepla
 • akumulačný termostat
 • bezpečnostný termostat s manuálnym resetom
 • I. triedna izolácia
 • krytie IP20
 • jednofázové alebo trojfázové zapojenie
 • izolácia Microtherm G, 25mm
 • kompatibilné s priestorovými termostatmi