EFEKTÍVNA REGULÁCIA

Možnosť regulácie kúrenia každej miestnosti osobitne prináša komfort aj ekonomickú prevádzku.

EKONOMICKÁ PREVÁDZKA

Užívatelia elektrického vykurovania využívajú sadzbu DD5, čiže nižšiu cenu elektrického
prúdu (nízka tarifa je garantovaná 20h/deň), ktorá sa automaticky vzťahuje aj na spotrebu domácich spotrebičov.
Nezabúdajte, že zemný plyn je neobnoviteľným prírodným zdrojom. Každej ubúdajúcej surovine sa automaticky
zvyšuje trhová cena a všetci vieme, že inak to nebude ani so zemným plynom. Presný opak nás čaká vo vývoji ceny elektrickej energie.
Zvyšujúci sa počet dodávateľov prevýši ponuku nad dopytom a ceny začnú klesať.

NÍZKE OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Obstarávacie náklady zriadenia elektrického vykurovania sú výrazne nižšie ako náklady na zriadenie plynového vykurovania.
Nehovoriac o premárnenom čase, počas vybavovania rôznych povolení.