MAS

elektrický kotol

Digitálny modulačný kotol na vykurovanie.
Elektrické modulačné kotly Gabarrón spájajú úsporu energie a maximálny komfort pre užívateľa.

 

Elektrokotly Gabarrón majú modulačnú operáciu, ktorá v kombinácii s programovateľným termostatom prispôsobuje vykurovací výkon k potrebám systému, a tým sa dosiahne maximálna energetická účinnosť a výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie. Výhodou kotlov Gabarrón je možnosť nastavenia výkonu vykurovania od 2kW do 15kW, a to po jednom kW. Modulácia elektrických kotlov je riadená systémom SEM (Smart Electronic Modulating System).

Celá rada kotlov Gabarrón sa môže používať s teplovodnými radiátormi, podlahovým či stropným vykurovaním, t.j. so zariadeniami ústredného vykurovania. Pre zvýšenie účinnosti sa odporúča ich spojiť s priestorovým termostatom (manuálny / programovateľný). Na rozdiel od plynových kotlov, elektrokotly Gabarrón nevyžadujú každoročnú údržbu a bezpečnostné kontroly.

DIGITÁLNE MODULAČNÉ ELEKTRICKÉ KOTLY

Pred niekoľkými rokmi bola modulácia v prípade elektrických kotlov nemysliteľná. Riadenie výkonu neelektrických vykurovacích systémov, ako napr. plynových kotlov, bolo oveľa jednoduchšie. Na trhu neexistovala žiadna technológia, ktorá by bola schopná modulovať spotrebu elektrickej energie. Úsilia v oblasti výskumu a vývoja vyústili v uvedení prvého modulačného kotla na španielsky trh.

VŠETKO O MODULÁCII A JEJ VÝHODY

Modulácia elektrických kotlov Gabarrón je riadená systémom SEM (Smart Electronic Modulating System).
Požadovanú teplotu kotly dosiahnu maximálnym výkonom kotla, resp. maximálnym nastaveným výkonom. Po dosiahnutí požadovanej teploty kotol preruší prevádzku vykurovania, a každých 20 sekúnd testuje teplotu vody pri vstupe (prichádzajúcej zo systému vykurovania).
Následne na základe teploty vody kotol vyhodnotí, že aký výkon vykurovania je potrebný pre doohrev vody vo vykurovacom systéme pre stabilné udržiavanie požadovanej teploty vzduchu v byte. Kotol začína doohrev najnižšou úrovňou výkonu (2kW) a postupne pridáva prípadne odoberá podľa potreby, a to po jednom kW, čím je dosiahnutá značná úspora.
Vďaka technológii TRIAC má kotol aj maximálne tichú prevádzku.
Kotly môžu byť pripojené na trojfázovú (3x400V+N), aj na jednofázovú (230V) sieť pomocou premostenia.

BEZ ÚDRŽBY A PRAVIDELNÝCH KONTROL

Elektrické kotly fungujú bez využitia fosílnych palív, ako sú ropa či zemný plyn, teda neprodukujú žiadne spaliny a nehrozí riziko výbuchu.
Kotly Gabarrón nevyžadujú náročnú údržbu a odpadávajú aj každoročné náklady na revíziu, ktorá sa vyžaduje napr. pri plynových kotloch.
Senzory rôznych teplôt, prietoku a spotreby zaručujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Elektronické ovládanie obehového čerpadla zabraňuje zablokovaniu systému pri dlhšej nečinnosti.

INTUITÍVNE OVLÁDANIE

Ovládací panel je ľahko čistiteľný a vysoko intuitívny pri používaní. Na digitálnom displeji sa stále zobrazuje teplota cirkulujúcej vody na vykurovanie. Nastavenie teploty vykurovacej vody je jednoduché pomocou tlačidiel pre zvýšenie alebo zníženie teploty.
Vykurovacia sústava môže byť odpojená v mimo vykurovacom období, a aj tlačidlá môžu byť uzamknuté, aby sa zabránilo akejkoľvek zmene.

VLASTNOSTI

 • ErP ready – viac informácií v sekcii CERTIFIKÁTY
 • nástenný kotol vyrobený z izolovanej ocele, práškovaná farba RAL 9010
 • vykurovacie komponenty potiahnuté nerezovou oceľou INCOLOY 800
 • 6l expanzná nádrž, pre vykurovanie
 • modulačná elektronická regulácia vykurovania
 • automatická regulácia vykurovania v závislosti od vonkajšej teploty
 • digitálny displej
 • tlakomer 0-4 bar
 • obehové čerpadlo
 • automatický odvzdušňovač
 • snímač teploty vody, pre vykurovanie
 • poistný ventil 3 bar, pre vykurovanie
 • obmedzovač teploty 100°C, pre vykurovanie
 • kompatibilný s priestorovými termostatmi